Üsküdar Yerel Önleme ve Güvenlik Komisyonu 2. Kez Bir Araya Geldi

İçişleri Bakanlığı'nın İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi Projesi kapsamında oluşturulan Üsküdar Önleme ve Güvenlik Komisyonu'nun ikinci toplantısı 17/06/2013 günü saat 14:00'te Üsküdar Kaymakamlığı'nda yapıldı.

Üsküdar Kaymakamı Mustafa GÜLER'in başkanlığındaki toplantıda, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Üsküdar Belediye Başkanlığı, Üsküdar Zabıta Müdürlüğü, İlçe İnsan Hakları Komisyonu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Toplum Sağlığı Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, İlçe Muhtarlıkları, yerel basın, üniversiteler ve çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşu temsil edildi.

Kaymakam Mustafa GÜLER'in açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, projeye teknik destek sağlayan BM Kalkınma Programı proje ekibi tarafından hazırlanmış olan güvenlik analizi bulgularının paylaşılmasının ardından, öne çıkan güvenlik sorunları, bu sorunları aşmak için konulacak hedefler, oluşturulacak projeler ve kurumların yapacakları katkılar konusunda komisyon üyelerinin görüşleri alındı. Paydaşlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi hedeflenerek, hali hazırda önleyici güvenlik alanına giren projeler yürüten kurumlar, çalışmalarını ve edindikleri tecrübeleri komisyonla paylaştılar.

Bu komisyonun hedefi Üsküdar'a özgü güvenlik sıkıntılarını tespit edip, işbirlikçi bir yaklaşımla, önleyici aksiyonlar geliştirerek, ilçe önleme ve güvenlik planını ortaya çıkarmaktır. Projenin içinde bulunulan ikinci aşamasında, 7 ilde (Gaziantep, İzmir, Malatya, Konya, Kayseri, Trabzon ve İstanbul (Üsküdar, Fatih, Kadıköy, Eyüp) yürütülen çalışmalarla, ülkemizde var olan sistem ve süreçlerimizle uyumlu ve uygulanabilir bir model geliştirip, bu modelin kanunlaşması ve yönetişim süreçlerimize dahil edilerek bir uygulama pratiği haline gelmesi arzulanmaktadır.