Üsküdar İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen 'Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Haklan ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar' ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından sınav ile 'Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi'' 3(Üç) adet personel Sosyal Hizmet mezunu ve 1(Bir) adet personel ise Psikoloji ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü mezunu toplam 4(dört) adet Belirsiz Süreli Sözleşmeli personel istihdam edilecektir.

1- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,

4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık- dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6- Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak, askerlikle ilişkisi bulunmamak.

B) ÖZEL ŞARTLAR

1- İşe Alım sürecinde geçerli olan (2012 yılı) Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 Puan Türünde en az 60 puan almış olmak,

2- 3 (Üç) Personel alımı için Sosyal Hizmet Bölümü Lisans diplomasına sahip olmak,

3- 1 (Bir) Personel Alımı İçin Psikoloji veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Lisans diplomasına sahip olmak,

4- Sosyal iletişim bilgisine sahip olmak,

5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut, akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak,

6- İyi derecede bilgisayar bilgisine sahip ve (Windows, Word, Excel, v.b.) kullanabiliyor olmak,

7- Ehliyet (aktif olarak araç kullanabilmek) tercih sebebidir.

8- Vatandaşların yardım taleplerini değerlendirmek üzere yapılacak hane ziyaretlerine engel herhangi bir kronik hastalığı ve mazereti bulunmamak.

2-MÜLAKATA ÇAĞIRILACAK ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

1- Üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi son 6 ay içerisinde çektirilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf,

2- Bitirdiği okul veya çıkış belgesi fotokopisi,

3- KPSSP3 sınav sonuç belgesi,

4- Varsa ehliyet ve bilgisayar bildiğini gösterir belge fotokopisi,

5-Özgeçmiş.

SINAVI KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

1- İş başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar,

http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/tr/

http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx

http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Login.aspx

adresinden başvurularını yapabilirler.

2-Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından istenilen belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

4-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

1- Başvuruda bulunan adaylar arasından KPSSP3 puanı en yüksek olan 3 Sosyal Hizmet bölümü için 9 kişi, 1 Psikoloji ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü için3 kişi ile mülakat yapılacaktır.

2- Mülakat yapılacak 12 kişinin listesi Üsküdar Kaymakamlığının resmi web sitesinde ilan edilecektir. (www.uskudar.gov.tr)

3- Mülakat sonucunda Sosyal Hizmet bölümü için 3 asil 3 yedek ayrıca Psikoloji ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü için 1 asıl 1 yedek olmak üzere kazanan adaylar www.uskudar.gov.tr adresinde açıklanacaktır.

4- Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak işe alımı yapılmayacaktır.

5-Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup işe alımı yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı, sonradan anlaşılanların işe alımları iptal edilip yerine yedek adaylardan alım yapılacaktır.

6- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

7) Mülakat tarihi daha sonra www.uskudar.gov.tr adresinden bildirilecektir.

5-MÜRACAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat yeri : Üsküdar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mimarsinan Mahallesi Dr Fahri Atabey Caddesi No:21 Üsküdar /İSTANBUL

Üsküdar SYD Vakfı : (0216) 201 20 30

İLANEN DUYURULUR 21/09/2012