Engelli vatandaşlarımızın toplumun diğer fertleri gibi sosyal ve iktisadi hayata katılmaları, kamu hizmetlerinden azami derecede faydalanmaları, kendi işlerini kendilerinin bizzat takip etmelerini, yürütmelerini sağlamak için devlet olarak tüm engellerin kaldırılması için çalışıldığını, engelli vatandaşlarımızın yaşama sevincini kaybetmemeleri için her konuda kendilerine destek olunacağı ve sahip çıkılacağını ifade etti.

Herkesin hayatında zorluklar olduğu gibi engelli vatandaşlarımızın da hayatlarında sıkıntı ve zorlukların olabileceği, bunun üstesinden gelmenin; yaşamayı sevmek, hayata küsmemekle mümkün olabileceği, her hal ve şartta yaşama sevincinin kaybedilmemesine bağlı olduğunu ifade etti.

Engellilerimiz için koruyucu önlemler alınmasının yetmediğini, bu insanların toplum hayatına katılmalarını sağlamamız gerektiğini, engellilere karşı toplumsal duyarlılığın oluşturulması, daha çok çalışma imkanı sağlanması, ekonomik hayata ve çalışma hayatına daha etkin bir şekilde katılmalarını sağlamak gerektiğini ifade etti.

Toplumun huzur ve güveni için engellilerimizin toplumla uyumlaştırılmasını ve toplumun ayrılmaz parçası haline getirilmesi gerektiğini belirtti.

Bu da sosyal devlet olmanın bir gereği olup devlet olarak tüm sosyal sorunların üstesinden gelmiş engellilerin tüm sorunlarını çözme yolunda devletin ve mahalli yönetimlerin çözüm bulması temennisiyle tüm engelli vatandaşlarımıza selam ve sevgilerimi sunuyorum, dedi.